system of pedagogical sciencies

system of pedagogical sciencies
pedagogikos mokslų sistema statusas T sritis švietimas apibrėžtis Žmogaus ugdymo procesus įvairiais aspektais tyrinėjančių mokslų visuma. Ją sudaro pedagogikos mokslo disciplinos, kilusios diferencijuojantis pedagogikos teorijai. Jos diferenciaciją skatina vis didesnė ugdymo reikšmė visuomenei, mokyklų reformos, mokslinio tyrimo įstaigų veikla. Kartu atsiranda šių disciplinų integracijos poreikis. Šiuo metu vis dar vyksta sistemos diferenciacija, kuriasi naujos pedagogikos mokslo šakos, ypač dviejų mokslų sandūroje, pvz., psichologijos ir pedagogikos, sociologijos ir pedagogikos, ekonomikos ir pedagogikos. Šiuo metu Lietuvoje pedagogikos mokslų sistemą sudaro šios pedagogikos disciplinos: 1) bendroji pedagogika, kuri, perima kitų pedagogikos disciplinų ir gretimų mokslų žinias, jas interpretuoja ir apibendrina, kompleksiškai tiria teorinius mokymo, lavinimo ir auklėjimo pagrindus. Bendruosius pedagogikos klausimus sudaro pedagogikos dalykas, ugdymo tikslai ir uždaviniai, turinys ir metodai, ugdymo veikėjai ir dalyviai, mokslinio tyrimo metodologija, andragogika; 2) didaktika, tirianti mokymo ir lavinimo procesą; 3) auklėjimo teorija, tirianti auklėjimo pagrindus, bendrąją ir specialiąją metodiką; 4) metodikos, tiriančios atskirų mokymo dalykų dėstymą; 5) psichologinė pedagogika, tirianti psichinę veiklą pedagoginiu požiūriu; 6) socialinė pedagogika, tirianti socialinę aplinką pedagoginiu požiūriu; 7) specialioji pedagogika, tirianti sutrikimų turinčių vaikų ugdymą (tiflo-, surdo-, oligofrenopedagogika ir logopedija); 8) istorinė pedagogika; 9) lyginamoji pedagogika (dabarties užsienio šalių ar praeities teorijų lyginimas); 10) institucinė pedagogika (ikimokyklinė, vidurinės mokyklos, aukštosios mokyklos, gamybinė); karinė, pataisos darbų pedagogika, mokyklotyra (mokyklų darbo organizavimas ir valdymas). Pedagogikos mokslų disciplinos operuoja filosofijos, politikos, fiziologijos, medicinos, psichologijos, sociologijos, istorijos, teisės, kibernetikos žiniomis, jas interpretuoja ugdymo proceso požiūriu ir integruoja į savo sistemą – informacija tampa organiška tiriamo dalyko dalimi. atitikmenys: angl. system of pedagogical sciencies vok. System der Erziehungswissenschaften rus. система педагогических наук

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • System der Erziehungswissenschaften — pedagogikos mokslų sistema statusas T sritis švietimas apibrėžtis Žmogaus ugdymo procesus įvairiais aspektais tyrinėjančių mokslų visuma. Ją sudaro pedagogikos mokslo disciplinos, kilusios diferencijuojantis pedagogikos teorijai. Jos… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • pedagogikos mokslų sistema — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Žmogaus ugdymo procesus įvairiais aspektais tyrinėjančių mokslų visuma. Ją sudaro pedagogikos mokslo disciplinos, kilusios diferencijuojantis pedagogikos teorijai. Jos diferenciaciją skatina vis didesnė… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • система педагогических наук — pedagogikos mokslų sistema statusas T sritis švietimas apibrėžtis Žmogaus ugdymo procesus įvairiais aspektais tyrinėjančių mokslų visuma. Ją sudaro pedagogikos mokslo disciplinos, kilusios diferencijuojantis pedagogikos teorijai. Jos… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”